ÇELİK, “DANIŞTAY KARARI İLE DURDURULMUŞTUR”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik,” Toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi için (400 TL) sendikalara getirilen yüzde 1 barajının yürütmesi Danıştay kararı ile durdurulmuş

ÇELİK, “DANIŞTAY KARARI İLE DURDURULMUŞTUR”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik,” Toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi için (400 TL) sendikalara getirilen yüzde 1 barajının yürütmesi Danıştay kararı ile durdurulmuştur” dedi.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, sendikalara getirilen yüzde 1 barajının yürütmesinin Danıştay kararı ile durdurulduğunu belirtti. Başkan Çelik, “Toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi için (400 TL) sendikalara getirilen yüzde 1 barajının yürütmesi Danıştay kararı ile durdurulmuştur. Tüm sendika üyeleri Ocak’ta 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacaktır. Bu kararın durdurulması için çok sayıda bildiride bulunarak tepkimizi ortaya koyduk. Haklı mücadelemizde bu noktaya gelmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Tüm sendika üyesi arkadaşlarıma Hayırlı olsun. Konu ile alakalı alınan karar şu şekildedir; 1.2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, dava konusu Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Toplu Sözleşme ikramiyesi başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine’ ibaresi, ‘kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az % 1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine' şeklinde ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına, 2.Anılan maddenin ikinci fıkrasında yer alan birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde, ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan ‘4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına ilişkin istatistik Hakkında Tebliğ esas alınır’ ibaresi yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 3. Bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay idari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” dedi.
ÇELİK, “DANIŞTAY KARARI İLE DURDURULMUŞTUR”

“TÜTÜN DAİRE BAŞKANLIĞI KURULSUN”

Tütün Üreticisi Vergi İndiriminde Diretiyor

Girişimcilik Kursları Devam Ediyor

Girişimcilik Kurslarına Başvurular Yarın Sona Eriyor

Yurtçim İhracat Rakamlarını Yükseltti

Ekonomide Van ın Önündeyiz