KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DÜZELTME İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DÜZELTME İLANI

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-17.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası                                     :2020/720746

1- İdarenin

a) Adresi                                                             :Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı 65040 EDREMİT/VAN

b) Telefon ve faks numarası                        :4322175030 - 4322174644

c) Elektronik posta adresi                            :dsi17@dsi.gov.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  :28.12.2020 - 845047

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):Muş Memleket Havadis - 04.01.2021

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

15.Diğer Hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,00 olarak değiştirilmiştir.

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İş bu şartname hükümleri; 4734 Sayılı Kanun, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği esasları ile birlikte geçerlidir. N=1,00 Katsayısı, 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.