ETÜT PROJE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAK

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YAPILACAK

HURDA KARŞILIĞI BİNA YIKIMI YAPILACAK

GÜNDÜZÖZ: “HERKES MASKESİNİ TAKACAK”

“300 BİN VATANDAŞA EĞİTİM VERECEĞİZ”

ASYA, İLK DOZ AŞINI YAPTI

221 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI EĞİTİMİ

Muş Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon merkezinde görev yapan personellere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı eğitimi verildi.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde uygulamaya konulan 2020-2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışmalar devam ediyor.

Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mücadele edilmesi gereken önemli bir sorun alanı olarak varlığını sürdürmekte; kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda daha aktif ve üretken olmasının önüne geçtiği gibi toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden geri kalmasına neden olmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ilişkin iç genelgesinde, gerek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı 2016-2020 gerek yürütülmekte olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde, ilgili kurum kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkin hizmet sunulması hedeflendiği ifade edildi.

Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadına yönelik şiddetle ilgili iç genelegesinin devamında; “Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele edilmesi, Üçüncü Ulusal Eylem Planı doğrultusunda, uygulamada öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 2020-2021 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” hazırlanmıştır. Koordinasyon Planı, ilgili Bakanlıklar ve Başkanlık tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında imza altına alınmış olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” çerçevesinde yürürlüğe girmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde uygulamaya konulan 2020-2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çalışmalar devam ediyor.

Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de mücadele edilmesi gereken önemli bir sorun alanı olarak varlığını sürdürmekte; kadının ekonomik ve toplumsal yaşamda daha aktif ve üretken olmasının önüne geçtiği gibi toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden geri kalmasına neden olmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ilişkin iç genelgesinde, gerek Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı 2016-2020 gerek yürütülmekte olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde, ilgili kurum kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup ilimizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda etkin hizmet sunulması hedeflendiği ifade edildi.

Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadına yönelik şiddetle ilgili iç genelegesinin devamında; “Kadına yönelik şiddetle topyekûn mücadele edilmesi, Üçüncü Ulusal Eylem Planı doğrultusunda, uygulamada öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 2020-2021 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” hazırlanmıştır. Koordinasyon Planı, ilgili Bakanlıklar ve Başkanlık tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında imza altına alınmış olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” çerçevesinde yürürlüğe girmiştir” ifadelerine yer verildi.