“MUŞ OVASIYLA NE KADAR İFTİHAR ETSEK AZ”

DEZAVANTAJLI KIZLAR TARİHİ ESERLERLE BULUŞTU

CADDE VE SOKAKLAR AYDINLATILIYOR

ÇİFTÇİLERE SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE TOHUM DESTEĞİ

KIRSALDAKİ KADINLARA YÖNELİK HALI KURSU AÇILDI

DOKTORLARDAN "AŞI OLUN" ÇAĞRISI

TARİHİ İLÇEDE ASFALT ÇALIŞMASI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HAZIRLANDI

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Stratejik Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlandı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bütçenin uygulama sonuçları, 2021 yılında yürütülen faaliyetler, yıl içindeki beklentiler hedefler ve yürütülecek faaliyetlerin belirlendiği Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.

Personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ve sermaye giderlerinin açıklandığı raporda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler ve diğer gelirlerin detayları belirlendi. Proje faaliyetleri hakkında ise çeşitli ünitelerin etüd ve projesi, külliye altyapısı, derslik ve merkezi birimler, muhtelif işler, açık ve kapalı spor tesisleri, ihtisaslaşma programı, merkezi araştırma laboratuvar ve yayın alımı bilgilerine yer verildi.

Kent merkezinde yapımı devam eden İslami İlimler Fakültesinde çalışmaların devam edildiği belirtilerek, Malazgirt Meslek Yüksekokulu ve Çiftçi Eğitim Merkezi yapım işlerinin proje aşamasında olduğu açıklandı. Açık Spor Tesisleri projesinin yapım süreci devam ettiği, Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesinde araştırma makine ve teçhizatlarının alımına devam edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. İhtisaslaşma projesine bağlı olarak makine ve teçhizat alımı ihalesinin kısmi olarak yapıldığı sözleşmeye bağlı olarak makine ve teçhizat alım süreci devam ettiği ifade edildi.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporun sunuş bölümündeki yazısında şu ifadelere yer verildi; “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile bunlara dair faaliyetlerini Temmuz ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklamaları gerektiği hususu hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ile bütçe uygulamalarında saydamlığın, tutarlılığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır. Böylece kamu hizmetleri çok daha etkin kullanılacaktır. Bu kapsamda Üniversitemiz düzenli bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerinin yanında imkânlarını ekonomik şekilde kullanmayı, minimum kaynaklardan maksimum verim elde etmeyi temel prensip olarak benimsemiştir. Bu prensipler doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan üniversitemiz tarafından yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı, “Muş Alparslan Üniversitesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyuna duyurulur.”