ETÜT PROJE YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAK

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YAPILACAK

HURDA KARŞILIĞI BİNA YIKIMI YAPILACAK

GÜNDÜZÖZ: “HERKES MASKESİNİ TAKACAK”

“300 BİN VATANDAŞA EĞİTİM VERECEĞİZ”

ASYA, İLK DOZ AŞINI YAPTI

221 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

MŞÜ´DEN, ARAŞTIRMACILARA FIRSAT!

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bilime ve bilim insanlarına yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) için başvuru çağrısı yayınladı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Bilimsel Araştırma Projesi komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) başvuru çağrısına çıkıldı. Katılımcıların projelerini 05 Nisan 2021 ile en geç 06 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilgili komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.

Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra, hâlihazırda görevleri başında bulunan akademisyenlerinde bilimsel yayın ve projeler vasıtasıyla, gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Muş Alparslan Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) başvurusu yayınlayarak, genç bilim insanlarına üniversite olarak destek vermeyi hedefliyor.

Muş Alparslan Üniversitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Üniversitemiz bilimsel yayın ve projeler vasıtasıyla, akademisyenlerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlarken, aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programları ile de genç bilim insanlarını desteklemeyi hedeflemektedir. Bu amaçla BAP Komisyon’u kararıyla aşağıda belirtilen tarihler arasında proje çağrısına çıkılmasına karar verilmiştir. Belirlenen tarihler arasında başvurusu yapılan, hakem süreci olumlu olarak sonuçlanan ve komisyon tarafından da desteklenmesi uygun görülen projelerin uygulanması için destek verilecektir. Dünya ve ülkemizin içerisinde olduğu koşulların da göz önüne alınarak projelerin gerçekçi, katma değer yaratacak, toplumsal fayda sağlayacak ve orijinal projeler olması bu başvuru sürecinde önem arz etmektedir” denildi.

KOMİSYONCA KABUL EDİLEN PROJELERE ÖDENECEK DESTEK LİMİTLERİ

Yapılan açıklamanın devamında komisyonda kabul edilen projelerin destek limitleri ile ilgili ise; “Proje başvurularının Bap Otomasyonu üzerinden yapılarak, Lisansüstü Tez Projeleri (4902) için üst limitin 7.500 TL, Kapsamlı Araştırma Projeleri (4901) için ise 15.000 TL olması komisyon tarafından belirlenmiştir. Projelerin aynı zamanda Muş Alparslan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine uygun bir şekilde yürütülmesi beklenmektedir. Lisansüstü çalışmaları desteklemek amacıyla yapılan araştırma projelerinde bursiyer çalıştıracak ise süresi ve ödenmesi istenen burs ücretinin YÖK mevzuatında belirlenen limitlerde göz önüne alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. Üniversite Dışından Araştırmacıların Projede Yer alması Üniversitemiz tarafından desteklenecek projelerde üniversitemiz dışından araştırmacı yer alabilir.

ÇAĞRIYA ÖZEL HUSUSLAR

Çağrıya özel huşuların da belirtildiği açıklamanın devamında; “Araştırma ve geliştirme niteliği olmayan, Daha önce yapılmış ve tekrar niteliği taşıyan, Malzeme ve hizmet alımlarına ait proforma faturaları olmayan, Etik Kurul Belgesi bulunmayan (Etik kurul belgesi, kurulun toplanma süresine göre başvuru yapıldıktan sonra sözleşme yapılmadan önce teslim edilebilir) Toplantı, çalıştay düzenleme ve bunlar için ikram bedeli, istatistik analiz bedellerine ait talepler proje bütçesi içerisinde yer alamayacak ve destek kapsamı dışında tutulacaktır” ifadeleri kullanıldı.