ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı

KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DÜZELTME İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 08/01/2021

 

1.İhale Tarihi : 11/02/2021 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

2.İhale Tarihi : 02/03/2021 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.

İhale Yeri : Saray Mah. Yeni Cezaevi Cad. No:277/1 Merkez/MUŞ(Emniyet Yediemin Otopark) - null null / null

No          Takdir Edilen Değeri TL.           Adedi        KDV       Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1             41.270,00                                        1               %18       49DD096 Plakalı , 2013 Model , FORD Marka , TRANSİT Tipli , DD23889 Motor No'lu , NM0FXXTTFFDD23889 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Araç üzerinde bilirkişi tarafından yapılan incelemede aracın kontağının bulunmadığı, gösterge ve motorunun çalıştırılmadığı, motor ve mekanik aksamına ilişkin gizli ayıplarının bilinmediği, araç dijital kilometresinin ve ruhsatının görülmediği, aracın iş döşemesinin yıpranmış, koltuklarının olmadığı görülmüştür. Aracın tüm lastiklerinin sağlam ve %50 civarında olduğu görülmüştür. Aracın kaput, sağ ve sol çamurluk, sağ ve sol ön kapılar, ön tampon komple, panjur, iç davlumbaz olmadığı görülmüştür. Araç ön göğüs kısmı iyi durumdadır. Aracın ön ve arka camları sağlamdır. Aracın tüm farları ve dikiz aynalarının olmadığı tespit edilmiştir. Aracın arka stop lambaları sağlam olup aracın arka kasasının olmadığı bilirkişi raporundan anlaşılmıştır. ( Aracın bulunmayan parçalarının temin edildiğine dair resmi faturaların ibraz edilmesi halinde tescil işlemi yapılacaktır.)

(İİK m.114/1, 114/3)