ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı

KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DÜZELTME İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO                                             : 2020/680 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER                           : MUŞ İLİ MERKEZ İLÇESİ YAYGIN BELDESİ

MEVKİİ                                                :

PAFTA NO                                          :

ADA NO                                               : 143

PARSEL NO                                         : 76

VASFI                                                   :

YÜZÖLÇÜMÜ                                    :

MALİKİN ADI VE SOYADI               : NAZİME YALÇIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI                                   : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ                          : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/680 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/01/2021