ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı

KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

DÜZELTME İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO                              : 2020/684 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER            : MUŞ İLİ MERKEZ İLÇESİ YAYGIN BELDESİ

MEVKİİ                                :

PAFTA NO                           :

ADA NO                               : 142 ADA 143 ADA

PARSEL NO                         : 39,79

VASFI                                   :

YÜZÖLÇÜMÜ                    :

MALİKİN ADI VE SOYADI: CEVAHİR KARATAŞTAN VD.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI                   : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ           : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/684 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/01/2021