Doç. Dr. Zeliha Tekin


ÇALIŞMADAN YAŞAMAK

TEKİN’CE KÖŞE YAZISI


Bir zamanlar yeryüzündeki bütün insanlar çalışmaktan sıkılmış ve Allah’tan çalışmaya mecbur olmayacak kadar çok para dilemişler. Allah, onların bu isteğini kabul etmiş ve gökten yağmur yerine para yağdırmış. İnsanlar mutluluktan deliye dönmüşler, günlerce dans edip eğlenmişler. Öyle çok para yağmış ki toplaması ve sayması günler almış. Herkes zenginmiş, zengin olmasına ama pek çok şey de değişmiş. Artık kimse buğday ekmiyor, ekmek pişirmiyor, bir şey üretmiyormuş; dükkanlar kapanmış, çöp kutuları dolup taşmış. Çocuklar okula gitmiyor, insanlar bol bol yemek yiyor, evde, ambarda ne varsa tüketiyormuş. Zamanla herkes öyle şişmanlamış ki ayakları kendilerini taşıyamaz olmuş. Derken insanların yiyecek depoları boşalmış, sırtına çuval dolusu parayı yükleyen kapı kapı dolaşarak yiyecek aramaya çıkmış. Ancak kimse kimseye bir şey verebilecek durumda değilmiş. Açlık, hastalık başlayınca, çalışmadan yaşanmayacağını herkes anlamış ve insanlar, tekrar çalışmaya başlamış. Allah da onların çalışmalarının karşılığı olarak gökten para değil de yağmur yağdırmış. Böylece insanlar, birden zengin olmaktansa çalışarak üretmeyi ve kazanmayı daha çok ister olmuşlar. Meğerse çalışmak bir nimetmiş.

Allah, çalışmayı emretmiştir. İnsanların alın teri ve iyi niyet ile çalışması bir ibadettir. Para kazanmak mal-mülkü artırır ama rızkı (Allah’ın bütün yarattıklarına verdiği nimet, uygun gördüğü nasiptir) artırmaz. İnsan çalışarak Allah’ın takdir ettiği rızka kavuşur. Razık, rızkı yaratan, veren ve ona sebep olan anlamlarında kullanıldığı için tevekkül anlayışına sığınmak yerine nerede olursa olsun rızkı aramak gerekir. Çalışmak, sebebe tabi olmaktır. Peygamberimiz de ticaret yapmış, mal alıp satmıştır. Ücret karşılığında çalışmış, çalıştırmıştır. Yani dünyaya ve onun yaratılışına ayak uydurabilmek için çalışmak gerekir. Çalışırsanız mevsimlere yabancı kalmaz, hayat kervanının dışına çıkmazsınız. İnsanlar yaşamlarının yaklaşık üçte birini çalışarak geçirir ve çalışmalarının karşılığı olarak da hem maddi hem de motive olma, toplumla bütünleşip kaynaşma, statü sahibi olma, saygınlık kazanma, mutlu olma ve başarılı olma gibi manevi kazanç elde ederler.

Hepinizin ezberlediği Martin Luther King’in bir sözü ile bu haftaya da başlamış olalım: “Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse işinizi tıpkı Michelangelo’nun resim, Beethoven’in beste yaptığı veya Shakespeare’in şiir yazdığı gibi yapın. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup “Burada işini çok iyi yapan, dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş” desin.